Όροι Χρήσης

1. Το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου site, www.platamonas.gr  διατίθεται στους επισκέπτες του αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Ρητά απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση του και ιδίως η επανεκπομπή του, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της I.B.P. Internet Services

2. Συνιστάται στους επισκέπτες του site που επιθυμούν να έχουν πλήρη εικόνα για την ακριβή κατάσταση των καταλυμάτων που ανωτέρω παρουσιάζονται να επικοινωνούν με τα καταλυμάτα που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να ελέγξουν την τυχόν ύπαρξη μεταβολών στα ανωτέρω στοιχεία. Διευκρινίζεται πως στο site περιλαμβάνονται μόνο τα καταλυμάτα εκείνα που είναι εγγεγραμμένα σε Ενώσεις-Μέλη του Σ.Ε.Δ.Ν.Π.

3.Η πηγή των φωτογραφιών και των βίντεο είναι από I.B.P. Internet Services και μόνο.. 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο